اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/24965/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b4-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری