اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.luxury/fa/news/21500/%d9%85%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-Kre-At-Beauty

اشتراک گذاری