اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.luxury/fa/news/25706/%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1

اشتراک گذاری