اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.watch/fa/news/25844/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-Presage-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%88

اشتراک گذاری