اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/news/49/https-www-biometricupdate-com-201805-fingerprint-cards-publishes-ebook-on-biometric-payment-cards

اشتراک گذاری