اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.radcom.co/fa/news/81/chrome-not-secure-warning

اشتراک گذاری