اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.rameuic.com/en/news/206/IRCON-invests-in-Chabahar-Zahedan-railway-project

اشتراک گذاری