اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.rameuic.com/en/news/225/Opening-ceremony-of-Qazvin-Rasht-rail-route-along-the-North-South-Corridor-on-March-6-2019-in-Rasht-Iran

اشتراک گذاری