اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.rameuic.com%2Fen%2Fnews%2F315%2F56-sets-of-new-rail-fleet-entered-the-country-s-rail-network

اشتراک گذاری