اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1271/The-1-MW-solar-power-plant-in-Bardsir-Kerman-connected-to-the-national-grid

اشتراک گذاری