اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1272/The-head-of-SATBA-announced-at-the-Basij-meeting

اشتراک گذاری