اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1279/Dr-Sadeghzadeh-announced-Possibility-of-exporting-electricity-by-PPA-contract-holders-with-SATBA

اشتراک گذاری