اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1282/The-sixth-solar-power-plant-in-Hamedan-Province-was-connected-to-the-national-electricity-grid

اشتراک گذاری