اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1283/The-first-wind-turbines-launched-in-the-wind-farm-of-Aghkand-village-of-the-East-Azarbaijan-province-were-connected-to-the-national-electricity-grid

اشتراک گذاری