اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1291/The-official-launch-of-1-MW-solar-power-plant-in-Kerman-province

اشتراک گذاری