اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1330/To-construct-renewable-and-clean-power-plants-in-Markazi-province-Attracting-foreign-investment-totalled-135-million-U-S-dollar

اشتراک گذاری