اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.satba.gov.ir/en/news/1356/Due-to-the-development-of-renewable-power-plants-the-number-of-direct-and-indirect-jobs-by-solar-power-plants-reached-14700-people-in-Iran

اشتراک گذاری