اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.satba.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F1658%2FThe-25th-IRAN-INTERNATIONAL-OIL-GAS-REFINING-PETROCHEMICAL-EXHIBITION-22-25-January-2021

اشتراک گذاری