اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.satba.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F1676%2FSATBA-Fully-Supports-Fuel-Cell-Technology-according-to-the-Feed-in-Tariffs

اشتراک گذاری