اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.satba.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F1691%2FOperation-of-46-renewable-power-plants-with-a-total-capacity-of-147-2-megawatt-with-private-sector-investment

اشتراک گذاری