اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F15860%2F5G-infrastructure-will-boost-UK-economy-by-10bn-a-year-says-O2

اشتراک گذاری