اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F15896%2FVodafone-set-to-roll-out-500Mbps-speeds-across-fixed-mobile-networks

اشتراک گذاری