اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F16934%2FKaspersky-Lab-penetration-tests-reveal-glaring-security-holes-in-networks

اشتراک گذاری