اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F17142%2FMiddle-East-and-North-Africa-Enterprise-Information-Security-Spending-Will-Grow-9-8-Percent-in-2019

اشتراک گذاری