اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F18130%2FNASA-moves-up-first-all-female-spacewalk-to-fix-power-unit

اشتراک گذاری