اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F18170%2FBizarre-calculator-experiment-shows-how-reliant-people-are-on-technology-being-honest

اشتراک گذاری