اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tic.ir/en/news/18328/Iran-s-domestic-cell-phone-production-to-hit-2m-by-2022

اشتراک گذاری