اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tic.ir/en/news/18342/Global-IT-Spending-to-Reach-3-9-Trillion-in-2020

اشتراک گذاری