اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tic.ir/en/news/18368/Iran-says-Zafar-satellites-ready-for-launch

اشتراک گذاری