اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tpww.ir/fa/news/28794/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-15-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-1397

اشتراک گذاری