اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zabol.sbportal.ir/fa/news/9560/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%b5%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری