اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fzanjan.ict.gov.ir%2Fu%2Fb3y

اشتراک گذاری