اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://alborztiletradingco.baaax.ir/fa

اشتراک گذاری