اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/مقاطع-تحصیلی/کارشناسی-پیوسته/44-مدیریت-امور-بانکی

اشتراک گذاری