اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/all-news/318-جلسه-سخنرانی-نگرشی-نو-به-فعالیت-های-تشکیلاتی-دختران

اشتراک گذاری