اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khorramshahrport.pmo.ir/u/s2I

اشتراک گذاری