اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.almasjonoub.ir/fa/product/view/44/انگشتر-نقره-مردانه-یاقوت-سرخ

اشتراک گذاری