اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.almasjonoub.ir/fa/product/view/57/انگشتر-عقیق-یمنی-جگری

اشتراک گذاری