اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.almasjonoub.ir/fa/product/view/90/انگشتر-فیروزه-مردانه-نقره

اشتراک گذاری