اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.cadac.ir/fa/product/view/54/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-2%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-BBQ-PlANCHA

اشتراک گذاری