اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.darkub.co/fa/product/view/7/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری