اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/product/view/12/دستگاه-گشت-و-نگهبانی-PW2400

اشتراک گذاری