اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ptsmachinery.ir/en/product/view/40/Capping-machine-plastic-caps

اشتراک گذاری