اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.rassamgps.com/fa/product/view/24/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-CB-203

اشتراک گذاری