اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.rassamgps.com/fa/product/view/33/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B3-AGRICULTURE

اشتراک گذاری