اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.roshdmag.ir/fa/product/view/5/رشد-تکنولوژی-آموزشی-شماره-۱

اشتراک گذاری