اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.soroushpub.com/fa/product/view/154/جنبش-های-اجتماعی-معاصر-ایران

اشتراک گذاری