اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.soroushpub.com/fa/product/view/155/جنبش-طالبان-از-ظهور-تا-افول

اشتراک گذاری