اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.soroushpub.com/fa/product/view/226/فرهنگ-املایی-خط-فارسی-به-سیریلیک-تاجیکی

اشتراک گذاری