اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.soroushpub.com/fa/product/view/302/نقاشی-ها-و-طرح-های-سهراب-سپهری

اشتراک گذاری